09:34 03/12/2009

Agriseco được niêm yết 120 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

AGR đăng ký niêm yết 120 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên HOSE

Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009 với tổng doanh thu đạt 825 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng.
Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009 với tổng doanh thu đạt 825 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng.
Ngày 2/12/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agriseco) được niêm yết cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán AGR.

Theo đó, AGR đăng ký niêm yết 120 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 1.200 tỷ đồng.

Công ty có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 5, tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và đại lý phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp và lưu ký chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009 với tổng doanh thu đạt 825 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức 3,8% - tương đương 45 tỷ đồng.

Được biết, Hội đồng Quản trị Agriseco đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và tổ chức phát hành.