09:49 06/08/2008

AIA Việt Nam đổi tên thành AIG Life Việt Nam

Tú Uyên

Từ 8/8, AIA Việt Nam sẽ chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG Việt Nam - AIG Life Việt Nam

Kể từ 8/8, Công ty TNHH Bảo hiểm quốc tế Mỹ (Việt Nam) - AIA Việt Nam sẽ chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG Việt Nam - AIG Life Việt Nam.

Theo ông Kenneth Juneau, Tổng giám đốc AIG Life Việt Nam, việc chính thức đổi tên thương hiệu thành AIG Life Việt Nam giúp công ty phát huy toàn bộ thế mạnh của một thương hiệu nổi tiếng do công ty mẹ AIG, đồng thời tăng khả năng nhận biết thương hiệu đối với khách hàng.

Đây là bước ngoặt mới của AIG Life Việt Nam nhằm mang đến những chính sách và sản phẩm cạnh tranh nhất, phù hợp với thị trường bảo hiểm tại Việt Nam trong thời gian tới và tái khẳng định cam kết kinh doanh lâu dài của AIG Life tại Việt Nam.

AIG Life Việt Nam chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 02/2000 với tên gọi là AIA Việt Nam. Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài với vốn điều lệ 920 tỷ đồng. Công ty hiện có với gần 400 nhân viên và hơn 9.000 đại lý bảo hiểm trên toàn quốc. Ngoài trụ sở chính đặt tại Tp.HCM, AIG Life Việt còn có mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng tổng đại lý tại 23 tỉnh, thành trên cả nước.

Đến cuối năm 2007, AIG Life Việt Nam đã phục vụ gần 300.000 khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 3.000 khách hàng với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng.