09:44 02/06/2008

AIA Việt Nam hợp tác cùng Standard Chartered

Tú Uyên

AIA Việt Nam và Ngân hàng Standard Chartered vừa ký kết hợp đồng phân phối bảo hiểm đối với sản phẩm “An Nghiệp Bảo Tín” của AIA Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ (Việt Nam) - AIA Việt Nam và Ngân hàng Standard Chartered vừa ký kết hợp đồng phân phối bảo hiểm đối với sản phẩm “An Nghiệp Bảo Tín” của AIA Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Standard Chartered sẽ tặng kèm sản phẩm bảo hiểm “An Nghiệp Bảo Tín” cho các khách hàng vay tiêu dùng tại ngân hàng. Khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi bảo vệ 24/24 trên phạm vi toàn cầu.

Được biết, “An Nghiệp Bảo Tín” là sản phẩm bảo hiểm ưu việt của AIA Việt Nam, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc bảo vệ nguồn thu nhập và các khoản vay cũng như bảo vệ tài chính cho tương lai.