10:58 26/05/2008

ALT mua lại cổ phiếu quỹ

H.Vũ

ALT sẽ mua lại 200.000 cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ từ ngày 2/6 – 2/9/2008

Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình (mã ALT-HOSE) sẽ mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ từ ngày 2/6 – 2/9/2008.

Tổng số cổ phiếu mua lại sẽ là 200.000 cổ phiếu ALT theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Hiện tại, ALT đang sở hữu 119.995 cổ phiếu quỹ và sau khi kết thúc việc mua số cổ phiếu quỹ này, ALT sẽ sở hữu tổng cộng 319.995 cổ phiếu quỹ.

Trước đó, 2 công ty là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã CK: PET) và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) cũng đã có thông báo mua lại tổng cộng 1,2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.