10:34 25/03/2013

Amazon nổi danh ở Mỹ hơn cả Apple

Thanh Hải

Theo khảo sát lần thứ 14 của Harris Interactive, Amazon đã vượt Apple trở thành công ty danh tiếng nhất ở Mỹ