11:33 11/10/2013

“Amway coi trọng tuân thủ đạo đức kinh doanh”

P.V

Bán hàng trực tiếp, ở Việt Nam gọi là bán hàng đa cấp, là mô hình kinh doanh đặc thù được pháp luật quốc tế và Việt Nam thừa nhận

Ông How Kam Chiong, Tổng giám đốc Amway Việt Nam.
Ông How Kam Chiong, Tổng giám đốc Amway Việt Nam.
Bán hàng trực tiếp, ở Việt Nam gọi là bán hàng đa cấp, là mô hình kinh doanh đặc thù được pháp luật quốc tế và Việt Nam thừa nhận. Tuy chỉ mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam hơn 10 năm nhưng đến nay mô hình này đã có 60 công ty,1 triệu người tham gia, và năm 2012 đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 500 tỷ đồng.

Cũng như các ngành kinh doanh đặc thù khác, công tác quản lý ngành bán hàng đa cấp luôn được các cơ quan có thẩm quyền chú trọng nhằm đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng quy định và pháp luật nhà nước.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Đức Quế, đại diện Cục Quản lí Cạnh tranh (Bộ Công Thương) chia sẻ: “Trong thời gian vừa qua, Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam cũng như Hội doanh nghiệp Bán hàng trực tiếp trực thuộc Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) đã và đang xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức dành cho các cá nhân và tổ chức bán hàng trực tiếp tại Việt Nam. Bộ quy tắc này nhằm thể hiện trách nhiệm, đạo đức của các doanh nghiệp, nhà phân phối đối với người tiêu dùng; trách nhiệm, đạo đức của nhà phân phối; trách nhiệm, đạo đức giữa các doanh nghiệp bán hàng đa cấp với nhau”.

Tuy nhiên, để được thành công, công tác quản lý này cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng với sự quản lý chặt chẽ từ chính nội bộ của doanh nghiệp.           
Ông How Kam Chiong, Tổng giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: “Amway Việt Nam luôn xác định xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững tại đây bằng cách tuân thủ các qui định của luật pháp, phát triển sản xuất, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên và nhà phân phối, nhằm phát triển kinh doanh  đúng hướng và chân chính. Amway Việt Nam vừa tiến hành một đợt đào tạo đặc biệt về việc tuân thủ các quy tắc đạo đức kinh doanh dành cho các nhà phân phối của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì và nỗ lực vượt qua mọi thách thức để xây dựng uy tín của Amway Việt Nam ngày một vững chắc hơn”.

(Nguồn: Amway Việt Nam)