08:59 14/08/2013

Ảnh hiếm về thời kỳ đầu của ngành hàng không

An Huy

Chùm ảnh tư liệu quý giá về những năm tháng đầu tiên của ngành hàng không thế giới do trang Business Insider giới thiệu

<br>
<br>