23:06 09/11/2008

ANV công bố trả cổ tức 18% bằng tiền mặt

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Nam Việt vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ANV kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ANV kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV - HOSE) vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 21/11/2008.

Theo đó, ngày 26/12/2008, ANV sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/mệnh giá – mỗi cổ phần được nhận 1.800 đồng.

Theo ANV, khoản tiền chi trả cổ tức đợt này được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 30/9/2008.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ANV ngày 20/11, 21/11 và 24/11/2008.

Được biết, trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 1.163,25 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 2.514,13 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 82,71 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt hơn 237,263 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 7/11, cổ phiếu ANV ở mức 21.000 đồng, thấp hơn 55,79% so với đầu tháng 9/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.386 tỷ đồng.