09:25 16/05/2008

ANV giải trình lợi nhuận sụt mạnh

Hải Bằng

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) vừa có giải trình về lợi nhuận giảm trong quý 1/2008 so với quý 4/2007

Ngày 15/5/2008, sàn Tp.HCM cho biết, Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) vừa có giải trình về kết quả kinh doanh quý 1/2008.

Doanh thu quý 1/2008 so với quý 4/2007 tăng 8,04% là do quý 1/2008 sản lượng xuất bán của các mặt hàng cá đông lạnh tăng 33% so với quý 4/2007.

Tuy nhiên, lợi nhuận quý 1/2008 so với quý 4/2007 giảm 26,85%, nguyên nhân do trong quý 1/2008, lãi suất ngân hàng tăng cao dẫn đến chi phí lãi vay tăng so với quý 4/2007, đồng tiền thanh toán của công ty chủ yếu là USD từ doanh thu xuất khẩu trong khi tỷ giá VND/USD giảm mạnh làm cho doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận giảm.

Do lạm phát nên các chi phí đầu vào tăng cao như giá bao bì, năng lượng... dẫn đến giá vốn cao ảnh hưởng đến lợi nhuận.