08:15 11/01/2012

ANZ hoàn tất thoái vốn tại STB

Hà Anh

ANZ đã bán hết 103.256.415 cổ phiếu, chiếm 9,61% cổ phiếu của STB, nhằm tái cơ cấu đầu tư theo phương thức thỏa thuận

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HSX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là ngân hàng ANZ.

Theo đó, từ ngày 9/1/2012 đến 10/1/2012, ANZ đã bán hết 103.256.415 cổ phiếu, chiếm 9,61% cổ phiếu của STB, nhằm tái cơ cấu đầu tư.

Giao dịch thực hiện từ ngày 9/1/2012 đến 10/1/2012 bằng phương thức thỏa thuận.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc ANZ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần (9,6% vốn điều lệ) tại Sacombank cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HSX). Sau khi nhận chuyển nhượng, tỷ lệ cổ phần của EIB tại Sacombank là 9,73% vốn điều lệ Sacombank.

Được biết, từ ngày 6/1/2012 đến ngày 6/3/2012, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của STB đăng ký bán hết 42.139.265 cổ phiếu, chiếm 3,924% vốn điều lệ Sacombank, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thoản thuận.

Kết thúc năm 2011, Sacombank ước đạt 2.740 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; vốn chủ sở hữu đạt 14.224 tỷ đồng, trong đó gồm 10.740 tỷ đồng vốn điều lệ.

Tổng tài sản khoảng 140.000 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt trên 123.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay trên 78.400 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,56% dư nợ cho vay so với bình quân của ngành khoảng 3,39%. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) của Sacombank đạt 1,4-1,5%.