15:20 10/03/2011

Áp lãi suất thấp nhất đối với tiền gửi rút trước hạn

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước vừa quy định chính sách lãi suất mà các tổ chức tín dụng thực hiện đối với tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn

Hiện lãi suất không kỳ hạn đối với tiền gửi VND phổ biến quanh 3%/năm.
Hiện lãi suất không kỳ hạn đối với tiền gửi VND phổ biến quanh 3%/năm.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quy định chính sách lãi suất mà các tổ chức tín dụng thực hiện đối với tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

Ngày 10/3, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổ chức tín dụng thực hiện áp lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của mình theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền trước hạn. Mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

Tiền gửi theo xác định của Thông tư bao gồm các hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại Khoản 13 Điều 14 Luật Các tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại các điểm huy động vốn. Các thỏa thuận lãi suất tiền gửi trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến hạn trả; hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại thông tư này.

Thông tư số 04/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (10/3/2011).