16:07 22/07/2008

Áp thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu với gạo và phân bón

Xuân Hương

Mức thuế tuyệt đối cao nhất với gạo sẽ là 2,9 triệu đồng/tấn, với phân bón là 5.000 đồng/kg

Mức thuế tuyệt đối sẽ tăng lũy tiến theo mức tăng của giá xuất khẩu gạo.
Mức thuế tuyệt đối sẽ tăng lũy tiến theo mức tăng của giá xuất khẩu gạo.
Thủ tướng đã có quyết định ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu gạo và phân bón.

Theo đó, mức thuế tuyệt đối cao nhất với gạo sẽ là 2,9 triệu đồng/tấn, với phân bón là 5.000 đồng/kg.

Cụ thể, mặt hàng gạo chịu tám mức thuế tuyệt đối, được tính dựa vào giá gạo xuất khẩu theo giá FOB (giá giao tới mạn tàu chở hàng, chưa có bảo hiểm): gạo xuất khẩu có giá từ 600 đến dưới 700 USD/tấn chịu thuế 500.000 đồng/tấn, từ 700 USD/tấn đến dưới 800 USD/tấn chịu thuế 600.000 đồng/tấn...

Mức thuế tuyệt đối này sẽ tăng lũy tiến theo mức tăng của giá xuất khẩu gạo.

Đối với mặt hàng phân bón, mức thuế tuyệt đối 4.000 đồng/kg được áp dụng đối với phân SA và DAP; mức 5.000 đồng/kg đối với phân Urê và phân Kali.

Trước đó, trong những tháng đầu năm, mặc dù thị trường phân bón trong nước luôn trong tình trạng khan hàng nhưng lại có hiện tượng xuất ngược phân bón do chênh giá trong nước và bên ngoài.