23:25 28/09/2011

Áp trần lãi suất mới cho tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước ra quy định mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng

Từ 1/10, biểu lãi suất với việc huy động theo ngày như thế này sẽ phải điều chỉnh.
Từ 1/10, biểu lãi suất với việc huy động theo ngày như thế này sẽ phải điều chỉnh.
Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản quy định mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.

Tối muộn 28/9, Ngân hàng Nhà nước có thông báo về việc ban hành chính sách mới đối với hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng.

Thông báo cho biết, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 7/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hầu hết các tổ chức tín dụng đã thực hiện nghiêm túc mức lãi suất huy động tối đa theo quy định, thị trường đã có biểu hiện hình thành đường cong lãi suất đối với các kỳ hạn.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với cơ quan công an phát hiện một số trường hợp vi phạm quy định về việc ấn định lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam vượt quá mức lãi suất tối đa 14%/năm; Ngân hàng Nhà nước đã xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp vi phạm này.

Bên cạnh đó, có một số tổ chức tín dụng huy động kỳ hạn rất ngắn (24 giờ, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần) với mức lãi suất tối đa 14%/năm, ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản cho tổ chức tín dụng huy động vốn và hệ thống ngân hàng.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo thông tư trên, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14,5%/năm.

Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.

Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi ở những quy định trên áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

Các tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và thông tư trên.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại thông tư này.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại Thông tư.

Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2011 và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.