08:19 24/03/2011

APC dự kiến lãi 34 tỷ đồng trong năm 2011

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 2011

Dịch vụ chiếu xạ trái cây của công ty.
Dịch vụ chiếu xạ trái cây của công ty.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 2011.

Theo đó, mục tiêu doanh thu năm 2011 đạt 130 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, chia cổ tức dự kiến là 22-25%.

Năm 2010, tổng doanh thu đạt 67,055 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,1 tỷ đồng, EPS đạt 2.296 đồng/cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ mới); cổ tức 20%.

Ngày 8/4, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 tại Lầu 6 (A) khách sạn Victory, số 14, Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. HCM.