14:36 07/09/2012

APC thay Tổng giám đốc do không hoàn thành kế hoạch

Hà Anh

APC miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Vương Đình Khoát kể từ 7/9 do không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch

Diễn biến giá cổ phiếu APC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu APC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi tổng giám đốc.

Theo đó, Hội đồng Quản trị APC miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Vương Đình Khoát kể từ ngày 7/9 do không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đại hội cổ đông đề ra.

Đồng thời, APC bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lập, sinh năm 1975, giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 7/9/2012.

Theo báo cáo hợp nhất bán niên đã soát xét, doanh thu của APC đạt 49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6,4 tỷ đồng. Năm 2012, APC dự kiến tổng doanh thu đạt 119 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 38,3 tỷ và 29,8 tỷ đồng, cổ tức 20%.