09:47 17/12/2007

APEC miễn phí giao dịch đối với cổ phiếu mới niêm yết

H.Xuân

Hoạt động khuyến mại diễn ra tại hệ thống giao dịch của APEC trên toàn quốc

Từ ngày 15/12/ 2007 - 31/01/2008, Công ty Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ miễn phí môi giới cho các khách hàng khi giao dịch các cổ phiếu mới niêm yết trên cả hai sàn Hà Nội và Tp.HCM trong thời gian trên.

Hoạt động khuyến mại diễn ra tại hệ thống giao dịch của APEC trên toàn quốc, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường và hướng tới kỷ niệm một năm ngày thành lập Công ty.

Ngoài ra, chứng khoán APEC cũng sẽ áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt với việc miễn phí giao dịch trong thời gian 3 tháng cho các nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá Vietcombank tại APEC. Nội dung cụ thể về các chương trình khuyến mại được đăng tải trên trang web công ty: www.apec.com.vn.

Hiện tại, APEC có gần 10.000 tài khoản khách hàng giao dịch thường xuyên với doanh số giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng/ngày. APEC đã có thể phục vụ khách hàng tại 17 điểm giao dịch của mình trên toàn quốc và trở thành một trong các công ty chứng khoán có mạng lưới rộng nhất.