11:23 09/02/2010

APEC triển khai giao dịch trực tuyến với HNX

Phương Quyên

APEC thông báo đã hoàn tất công tác chạy thử nghiệm và chính thức triển khai giao dịch thông sàn vào ngày 8/2/2010

Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (APEC) thông báo đã hoàn tất công tác chạy thử nghiệm và chính thức triển khai giao dịch thông sàn vào ngày 8/2/2010.

Đây là phương pháp cho phép nhà đầu tư nhập lệnh trực tiếp vào hệ thống của HNX thông qua hệ thống máy chủ đặt tại cộng ty, loại bỏ hình thức nhập lệnh thủ công của đại diện giao dịch như hiện nay.

Giao dịch trực tuyến sẽ cải thiện năng lực khớp lệnh của hệ thống bằng cơ chế chia tách quy trình khớp lệnh theo từng mã chứng khoán hoặc thành viên giao dịch; đảm bảo tính ổn định, an toàn dữ liệu, tránh nhầm lẫn, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập lệnh, nhất là thời điểm thị trường giao dịch sôi động…

Theo APEC, với hệ thống này, thời gian trả kết quả giao dịch cho công ty được rút ngắn xuống dưới 1 giây/lệnh so với 2 - 3 giây/lệnh trước đó.