00:05 30/07/2010

APG và BST trả cổ tức bằng tiền

Huyền Thương

VSD thông báo ngày 10/8/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của APG và BST

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thông báo ngày 10/8/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (mã APG-HNX) và Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX).

Theo đó, ngày 25/8 APG sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7% (700 đồng/cổ phiếu).

Ngày 30/8 BST sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán APG chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán An Phát – 75A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đối với chứng khoán BST chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết.