10:16 08/10/2012

Apple làm clip tưởng nhớ Steve Jobs

Lan Viên

Những hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Steve Jobs cùng những câu nói của ông

Để tưởng niệm một năm ngày mất của Steve Jobs, hôm 5/10, Apple đã phát trên trang 
chủ của mình một đoạn video ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc đáng 
nhớ nhất của vị CEO huyền thoại cùng những câu nói của ông.<br><br>“Giá trị của chúng tôi bắt nguồn từ Steve và tinh thần của ông sẽ mãi mãi là nền tảng của Apple. Chúng tôi chia sẻ đặc quyền và trách nhiệm to lớn để mang di sản của Steve Jobs đến tương lai”, Tim Cook, CEO đương nhiệm của Apple, viết trong bức thư gửi đến những người yêu mến
Để tưởng niệm một năm ngày mất của Steve Jobs, hôm 5/10, Apple đã phát trên trang chủ của mình một đoạn video ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ nhất của vị CEO huyền thoại cùng những câu nói của ông.<br><br>“Giá trị của chúng tôi bắt nguồn từ Steve và tinh thần của ông sẽ mãi mãi là nền tảng của Apple. Chúng tôi chia sẻ đặc quyền và trách nhiệm to lớn để mang di sản của Steve Jobs đến tương lai”, Tim Cook, CEO đương nhiệm của Apple, viết trong bức thư gửi đến những người yêu mến