16:25 08/10/2010

APS: Thông qua phát hành thêm 39 triệu cổ phiếu

Mai Anh

APS hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn ESOP thay vào đó là chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS-HNX) công bố việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn ESOP, thay vào đó là chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 780 tỷ đồng.

Theo nội dung nghị quyết đã được thông qua, APS hủy phương án phát hành 1,95 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn ESOP cho cán bộ công nhân viên.

Thay vào đó, APS sẽ phát hành thêm 39 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, thời gian thực hiện dự kiến là quý 4/2010 và thực hiện xong trong năm 2011 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

APS cho biết, tổng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến là 390 tỷ đồng được sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh đặc biệt chuẩn bị cho giao dịch ký quỹ và bảo lãnh phát hành; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh; mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các chi nhánh và góp vốn vào các dự án bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành của APS sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.