08:12 07/04/2011

Artex bị phạt 50 triệu đồng do 3 lần vi phạm liên tiếp

Hà Anh

Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã 3 lần liên tiếp vi phạm không thực hiện công bố thông tin kịp thời

Ngày 5/4/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 09/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Artex).

Cụ thể: trong năm 2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã 3 lần liên tiếp vi phạm không thực hiện công bố thông tin kịp thời theo quy định tại tiết g Điểm 2.1.8 Khoản 2 Mục V và Điểm 2.1.7 Khoản 2 Mục V Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Chứng khoán Artex bị phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.