08:29 22/09/2011

ASM bổ sung hơn 131 tỷ đồng vào nguồn vốn kinh doanh

Hà Anh

ASM báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu ASM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu ASM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai An Giang (mã ASM-HSX báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011.

Cụ thể, ASM đăng ký chào bán 20,32 triệu cổ phiếu, đã chào bán thành công 19.911.002 cổ phiếu với tổng giá trị đạt hơn 199,11 tỷ đồng.

ASM đã đầu tư hơn 23,17 tỷ đồng vào hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Sao Mai Bắc quốc lộ 91, An Giang; đầu tư 23,7 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư - Trung tâm thương mại thị trấn Tri Tôn, An Giang; Đầu tư 20,7 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng dự án khu đô thị cao cấp Sao Mai, An Giang.

Số tiền còn lại 131,5 tỷ đồng được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh để mở rộng hoạt động và tiếp tục đầu tư vào các dự án trên.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của ASM đạt 466,02 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 60,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 45,5 tỷ đồng, EPS đạt 1.609 đồng.

Năm 2011, ASM đề ra mục tiêu với vốn điều lệ đạt 397,362 tỷ đồng, doanh thu đạt 883 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 242 tỷ đồng, cổ tức 30%.

Cũng trong năm 2011, ASM dự kiến tăng tiếp vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng. Trong đó phát hành 19.868.101 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, phát hành riêng lẻ 19 triệu cổ phiếu; giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu; và 1.395.697 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.