09:59 22/05/2008

ASP giải trình về doanh thu quý 1 giảm

H.Vũ

Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G giải trình doanh thu quý 1/2008 giảm 18,42% so với quý 4/2007

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G (mã ASP-HOSE) cho biết, doanh thu quý 1/2008 chỉ đạt 343,17 tỷ đồng, giảm 18,42% so với quý 4/2007.

Nguyên nhân là do đặc thù kinh doanh của quý 1/2008 hàng năm sản lượng bán đều giảm so với các quý khác trong năm. Sản lượng gas bán quý 1/2008 là 21.247 tấn, quý 4/2007 là 28.077 tấn, giảm 24.32%. Các điều kiện kinh doanh khác đều ổn định, không có biến động bất thường nào. Về lợi nhuận trước thuế, quý 1/2008 đạt 7,99 tỷ đồng, quý 4/2007 đạt 4,04 tỷ đồng.

Do các quý 2, 3/2007 khi hợp nhất, một số công ty con phân bổ chi phí vỏ bình chưa đúng và đủ nên phải điều chỉnh tăng trong quý 4/2007 dẫn tới chi phí khác tăng cao so với quý 1/2008, đây là lý do chính dẫn tới lợi nhuận quý 1/2008 tăng hơn so với quý 4/2007 (quý 1/2008 chi phí phân bổ vỏ bình gas được đưa lên mục chi phí bán hàng). Ngoài ra các yếu tố khác không có biến động bất thường nào.