09:11 07/05/2008

AVIM bị rút giấy phép hoạt động

M.Tú

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thu hồi Giấy phép thành lập của Công ty TNHH Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Agribank - VGFM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 01/UBCK-THGP thu hồi Giấy phép thành lập số 09/UBCK-GPHĐQLQ đã cấp cho Công ty TNHH Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Agribank - VGFM (AVIM).

Theo đó, kể từ ngày 5/5/2008, AVIM phải chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong Giấy phép và thông báo trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong 3 số liên tiếp.

Theo giấy phép số 09/UBCK-GPHĐQLQ ngày 21/12/2006, AVIM có trụ sở tại tầng 5, tòa nhà Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thông Đông Hà Nội với vốn điều lệ hơn 16 tỷ đồng, là liên doanh giữa Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (góp 51% vốn điều lệ) và VietNam Global Fund Management (góp 49%) với thời gian hoạt động 50 năm, thực hiện các loại hình kinh doanh: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính và Tư vấn đầu tư chứng khoán; Các dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.