15:44 24/09/2012

AVS muốn tăng vốn tại VRC lên hơn 19%

Hà Anh

Công ty Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông báo kết quả và giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Diễn biến giá cổ phiếu VRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) thông báo kết quả và giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Long hiện - thành viên Hội đồng Quản trị VRC, đồng thời là Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AVS, đăng ký mua tiếp 800.000 cổ phiếu VRC từ ngày 26/9 đến 26/10/2012. Giao dịch thực hiện với mục đích đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu AVS sẽ nắm giữ tăng lên 2.857.857 cổ phiếu, chiếm 19,7% vốn điều lệ.

Trước đó, AVS đã mua hơn 270.000 cổ phiếu trên 500.000 cổ phiếu đăng ký, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.057.857 cổ phiếu, chiếm 14,19% vốn điều lệ. Thời gian mua cổ phiếu từ 24/8 đến 21/9/2012.