14:18 27/05/2013

AVS rút gần hết nghiệp vụ hoạt động

Hà Anh

AVS đã rút 3/5 nghiệp vụ hoạt động gồm môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành

Diễn biến giá cổ phiếu AVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu AVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX).
 
Theo đó, AVS rút 3/5 nghiệp vụ hoạt động gồm môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành. Hai nghiệp vụ còn lại là tự doanh và lưu ký chứng khoán.

Trước đó, Chứng khoán Âu Việt thông báo ông Đoàn Đức Vịnh thôi không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Bùi Văn Trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 25/4/2013.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2013, lợi nhuận sau thuế của AVS đạt 1,46 tỷ đồng giảm 60% so với quý 1/2012 là do trong quý 1/2013, công ty đã tạm thời ngừng toàn bộ các hoạt động môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán để làm thủ tục xin rút nghiệp vụ. Vì vậy, doanh thu quý 1/2013 của công ty chủ yếu là do lãi từ tiền gửi tiết kiệm.

Tính đến ngày 31/1/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của AVS đạt gần 127 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty vẫn còn 81 tỷ đồng (trong đó công ty đã trích lập dự phòng gần 55 tỷ). Tổng tài sản đạt 218 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 150,115 tỷ đồnng.