12:04 24/03/2010

AVSC đăng ký niêm yết 36 triệu cổ phiếu trên HNX

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt

Sàn giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC - Ảnh: Quang Liên.
Sàn giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC - Ảnh: Quang Liên.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVSC).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt đăng ký niêm yết 36 triệu cổ phiếu trên HNX với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 360 tỷ đồng.

Được biết, công ty có vốn điều lệ thực góp là 360 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 3, 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM. Cơ cấu sở hữu gồm cổ đông trong công ty nắm giữ 60,49%, cổ đông ngoài công ty nắm giữ 39,51%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành.

Được biết, năm 2009, doanh thu của công ty đạt 131 tỷ đồng, tăng 123% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Năm 2010, AVSC đặt mục tiêu lãi 60 tỷ đồng.