09:47 04/01/2008

AVSC tăng cho vay chứng khoán lên đến 200 tỷ đồng

T.Uyên

Âu Việt sẽ triển khai việc giải ngân 200 tỷ đồng từ SCB và Agribank để cho khách hàng của mình vay thế chấp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVSC) vừa hợp tác với Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Theo đó, trong quý 1/2008, Âu Việt sẽ triển khai việc giải ngân 200 tỷ đồng từ SCB và Agribank để cho khách hàng của mình vay thế chấp, vay bảo chứng và ứng trước. Việc hỗ trợ này sẽ giúp các nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn để việc kinh doanh, và gia tăng hiệu quả đầu tư.

Âu Việt chỉ giải quyết các khoản vay tối thiểu 100 triệu đồng và không quá 10 tỷ đồng cho một lần vay. Lãi vay sẽ được thu vào ngày 25 hàng tháng, với mức lãi suất từ 1,1% (giải ngân từ nguồn Agribank) - 1.2%/tháng (giải ngân từ nguồn SCB). Thời hạn cho vay tối đa không quá 6 tháng và thời gian triển khai hoạt động cho vay bắt đầu từ ngày 02/01/2008 và kết thúc khi hết room cho vay.

Trong thời gian tới, Âu Việt sẽ tiếp tục đàm phán với các ngân hàng và tổ chức tài chính khác, để có những khoản tiền hỗ trợ lớn hơn cho các khách hàng trong suốt năm 2008. Công ty cũng đang xúc tiến các thủ tục để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 - 600 tỷ đồng vào quý 1/2008.