09:52 15/11/2007

AVSC – thành viên thứ 59 của HASTC

M.Kiều

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt được công nhân tư cách thành viên trở thành thành viên thứ 59 của sàn Hà Nội

Ngày 12/11/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã có quyết định công nhận tư cách thành viên giao dịch cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt, thành viên thứ 59 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVSC) có trụ sở chính đặt tại lầu 3, 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM. Với mức vốn điều lệ 300 tỷ đồng, AVSC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Sau khi được công nhận tư cách thành viên giao dịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt chính thức triển khai hoạt động giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 15/11/2007.