08:26 28/09/2011

B82 trúng thầu trị giá hơn 88 tỷ đồng

Minh Hà

Đây là gói thầu liên danh giữa B82 và Công ty Cổ phần 757 thực hiện với thời gian thực hiện hợp đồng là 25 tháng

Diễn biến giá cổ phiếu B82 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu B82 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) thông báo được phê duyệt là nhà thầu thực hiện thi công gói thầu số 3.10 - xây dựng đường từ Km 128 đến Km 131 và cầu Km 127 + 170,78 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL 24 nối từ Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum (Km8 - Km 165).

Đây là gói thầu liên danh giữa B82 và Công ty Cổ phần 757 thực hiện với giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT) là 88.054.619.081 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng 25 tháng kể từ ngày thông báo thực hiện hợp đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của B82 đạt 82,86 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 82,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 3,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,06 tỷ đồng, EPS đạt 1.022 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với giá trị sản lượng đạt 330 tỷ đồng; doanh thu đạt 280 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 10 tỷ đồng; cổ tức 20%.