22:52 14/04/2013

Ba cổ phiếu bắt buộc phải rời sàn

Hà Anh

Cổ phiếu VES, SD8 và SVS bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn chứng khoán do làm ăn thua lỗ

Diễn biến giá cổ phiếu SD8 trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SD8 trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (mã VES-HOSE), Công ty cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS-HNX), do hoạt động kinh doanh của các công ty có kết quả âm.

Theo đó, 9.007.500 cổ phiếu VES bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 3/5 do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục và kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, 2011 và 2012 của VES .

Cụ thể, năm 2010, VES lỗ 4,68 tỷ đồng, năm 2011 lỗ 6,89 tỷ đồng và năm 2012 lỗ tiếp 16,2 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 2/5/2013.

Bên cạnh đó, gần 3 triệu cổ phiếu SD8 của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ 10/5 do lỗ lũy kế đến hết năm 2012 theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất là gần 41 tỷ đồng, vượt hơn 12 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 28 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 9/5/2013.

Trước đó, cổ phiếu SD8 đã bị kiểm soát từ ngày 8/7/2011 do lỗ liên tiếp trong 2 năm là năm 2009 và năm 2010. Năm 2012, lợi nhuận công ty này âm gần 36 tỷ đồng, trong khi lãi trên 700 triệu vào năm 2011.

Tương tự, 13,5 triệu cổ phiếu SVS của Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt bị hủy niêm yết từ ngày 10/5 vì nguyên nhân thua lỗ. Theo HNX, chứng khoán Sao Việt đã lỗ 3 năm liên tục với năm 2010 lỗ trên 21 tỷ đồng, năm 2011 lỗ hơn 38 tỷ đồng và năm 2012 lỗ gần 35 tỷ đồng.