11:05 19/12/2009

Ba công ty đăng ký niêm yết hơn 12 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Hồng Hà Dầu khí, Công ty Sông Đà 207 và Công ty Sông Đà 27

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí, Công ty Cổ phần Sông Đà 207 và Công ty Cổ phần Sông Đà 27.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí đăng ký niêm yết 5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết 50 tỷ. Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 206A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông cá nhân nắm giữ 71,98%, cổ đông tổ chức nắm giữ 28,02 %.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi; xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện đến 110KV, các công trình ngầm, xử lý nền móng;...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 207 đăng ký niêm yết 5,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết 55 tỷ đồng. Công ty có vốn điều lệ 55 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 162A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu: Cổ đông tổ chức trong nước nắm giữ 57,82%, cổ đông cá nhân trong nước nắm giữ 42,18%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và xây dựng hạ tầng đô thị; xây dựng công trình giao thông, đường bộ, sân bay, bến cảng; xây dựng công trình thủy lợi, đê đập, hồ nước chứa, hệ thống tưới tiêu;...

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 27 đăng ký niêm yết 1.572.833 cổ phiếu với giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 15.728.330.000 đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Sông Đà 27 có vốn điều lệ thực góp là 15.728.330.000 đồng, trụ sở chính đặt tại: số 155 Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, trạm thủy điện, bưu điện, kinh doanh phát triển đô thị; tư vấn xây dựng, khảo sát, thiết kế, giám sát công trình xây dựng;...