16:44 26/10/2010

Ba ngân hàng lớn báo lãi

Quang Vũ

Ba ngân hàng thương mại lớn niêm yết trên HOSE vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2010

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của nhiều ngân hàng có xu hướng giảm trong những quý gần đây.
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của nhiều ngân hàng có xu hướng giảm trong những quý gần đây.
Ba ngân hàng thương mại lớn cùng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2010.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã: VCB, vốn điều lệ: 13.223,71 tỷ đồng):

Điểm nổi bật trong báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank là thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý 3/2010 cùng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2009. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, thu nhập từ góp vốn và mua cổ phần tăng đáng kể.

Cụ thể, trong quý 3/2010, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 1.775,29 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.781,92 tỷ đồng trong quý 3/2009; nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 là 5.963,51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2009 là 4.687,27 tỷ đồng, tăng 27,2%.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 186,27 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 218,12 tỷ đồng của quý 3/2009; nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 là 661,07 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 631,01 tỷ đồng cùng kỳ 2009.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối quý 3/2010 của Vietcombank đạt 188,71 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 160,96 tỷ đồng của quý 3/2009; tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, nguồn thu này lại giảm mạnh khi chỉ đạt 380,66 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ 2009.

Trong quý 3/2010 cũng như 9 tháng đầu năm, thu nhập từ góp vốn và mua cổ phần của ngân hàng này tăng khá mạnh, lần lượt đạt 199,48 tỷ đồng và lũy kế là 340,43 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm 2009 lần lượt là 55,1 tỷ đồng và 211,6 tỷ đồng.

Trong quý 3/2010, Vietcombank ghi nhận khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 188,83 tỷ đồng, tính chung 9 tháng đầu năm là 538,83 tỷ đồng (9 tháng đầu năm 2009 là 424,35 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận trước thuế của Vietcombank trong quý 3/2010 là 1.291,56 tỷ đồng, gần với mức đạt được trong quý 3/2009 (1.274,78 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 4.091,88 tỷ đồng, tăng 20,15% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2010 theo đó đạt 3.134,03 tỷ đồng, tăng 20,11% so với cùng kỳ 2009.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã: STB, vốn điều lệ: 9.179,23 tỷ đồng):

Điểm nổi bật trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm của Sacombank là thu nhập thuần từ lãi tăng mạnh, trong khi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chưa bao gồm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại.

Cụ thể, trong quý 3/2010, thu nhập thuần từ lãi đạt 918,77 tỷ đồng, tăng tới gần 60% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế 9 tháng đầu năm là 2.202,73 tỷ đồng, tăng 40,42% so với cùng kỳ năm 2009.

Lãi trong hoạt động dịch vụ quý 3/2010 của Sacombank đạt 127,72 tỷ đồng, giảm 31,7% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 487,77 tỷ đồng, gần với mức 490,79 lũy kế 9 tháng năm trước.

Trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, quý 3/2010, Sacombank lãi 57,47 tỷ đồng, trong khi quý 3/2009 là -34,32 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 234,62 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2009 đạt 214,91 tỷ đồng. Nguồn thu này chưa bao gồm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tại thời điểm cuối ngày 30/9/2010 (-207,2 tỷ đồng); khoản này sẽ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm theo quy định hiện hành.

Trong quý 3/2010, tổng lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 615,89 tỷ đồng, tăng 50,28% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 là 1.929,31 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế theo đó là 475,19 tỷ đồng trong quý 3/2010 và lũy kế 9 tháng là 1.504,48 tỷ đồng.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã: EIB, vốn điều lệ: 8.800 tỷ đồng):

Điểm nổi bật trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 của Eximbank là sự gia tăng mạnh của nguồn thu từ lãi, sau khi ngân hàng này đã có bước tăng mạnh về vốn; nguồn từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng đáng kể, nhưng nguồn từ kinh doanh ngoại hối lại sụt giảm.

Cụ thể, thu nhập thuần từ lãi trong quý 3/2010 là 789,01 tỷ đồng, tăng tới 66,8% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 1.953,51 tỷ đồng, tăng 40,75% so với 9 tháng đầu năm 2009.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý 3/2009 tăng nhẹ so với cùng kỳ, 65,85 tỷ đồng so với 51,55 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 là 180,31 tỷ đồng, cùng kỳ 2009 là 129,6 tỷ đồng. Lãi thuần trong kinh doanh ngoại hối chỉ đạt 20,39 tỷ đồng quý 3/2010, chưa bằng một nửa của quý 3/2009 (46,97 tỷ đồng); và lũy kế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 80,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2009 đạt 107,44 tỷ đồng.

Trong nguồn thu từ góp vốn, mua cổ phần, 9 tháng đầu năm Eximbank ghi nhận được gần 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2010 chỉ là 2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 của ngân hàng này đạt 689 tỷ đồng, tăng tới 95,63% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đầu năm là 1.600,21 tỷ đồng, tăng 37,57% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 là 519,18 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm nay là 1.231,88 tỷ đồng.