13:54 09/07/2013

Ba nhà đầu tư ngoại giao dịch 1 triệu cổ phiếu VNM

Hà Anh

Hiện, cổ phiếu VNM đang được giao dịch quanh mức 134.000 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc thực hiện chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, VSD đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu VNM từ hai nhà đầu tư Arisaig Asia Consumer Fund Limited và Vietnam Equity Holding sang 3 nhà đầu tư Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC; Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund và Florida Retirement System.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu 8/7/2013. Hiện, cổ phiếu VNM đang được giao dịch quanh mức 134.000 đồng/cổ phiếu.