23:16 01/06/2010

Ba quỹ thuộc Dragon Capital đăng ký bán 19 triệu cổ phiếu STB

Thu Thủy

Ba quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital, do ông Dominic Scriven làm đại diện, vừa đăng ký bán 19 triệu cổ phiếu của Sacombank

Một chi nhánh của Sacombank.
Một chi nhánh của Sacombank.
Ba quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital, do ông Dominic Scriven làm đại diện, vừa đăng ký bán 19 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE).

The đó, từ ngày 3/6 - 3/8/2010, ông Dominic Scriven, Giám đốc Dragon Financial Holdings Limited, thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank, đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu STB, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch còn 43.047.554 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6,42%)

Bên cạnh đó, từ ngày 3/6 - 3/8/2010, ông Dominic Scriven, Giám đốc Amersham Industries Limited, đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu STB, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch còn 2.326.487 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0,35%).

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 3/6 - 3/8/2010, ông Dominic Scriven Giám đốc Vietnam Dragon Fund Limited, đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu STB, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch còn 6.111.827 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0,91%).

Mục đích thực hiện giao dịch của ba quỹ thuộc Dragon Capital là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước đó, ngày 28/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản về việc chấp thuận cho Sacombank được tăng vốn điều lệ từ 6.700.580.080.000 đồng lên 9.179.483.610.000 đồng.