10:34 13/03/2012

Bac A Bank công bố chiến lược phát triển

Hoàng Anh

Tại hội nghị khách hàng diễn ra ngày 12/3 vừa qua, Bac A Bank đã công bố hàng loạt kết quả sản xuất kinh doanh

Hội nghị tri ân khách hàng của Bac A Bank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này vừa được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 là 15% - dành cho các ngân hàng xếp hạng nhóm 2.
Hội nghị tri ân khách hàng của Bac A Bank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này vừa được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 là 15% - dành cho các ngân hàng xếp hạng nhóm 2.
Với chủ đề “Diện mạo mới nâng tầm vóc Việt”, tại hội nghị khách hàng diễn ra ngày 12/3 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank) đã công bố hàng loạt kết quả sản xuất kinh doanh cùng kế hoạch phát triển trong năm 2012 và cho giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị tri ân khách hàng của Bac A Bank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này vừa được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 là 15% - dành cho các ngân hàng xếp hạng nhóm 2.

Để nằm trong nhóm này, Bac A Bank cho biết đã tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa với các chính sách tài khóa, đặc biệt là đảm bảo khả năng thanh khoản của các tăng trưởng tín dụng.

Bac A Bank cho biết, chỉ tiêu tăng trưởng 15% sẽ là cơ hội để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Ngoài đối tượng là khách hàng doanh nghiệp, Bac A Bank sẽ đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ hiện đại và thuận tiện hơn đối với đối tượng khách hàng cá nhân. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện chiến lược dài hạn cuả mình là ứng dụng công nghệ cao, đưa công nghệ đầu cuối hiện đại của thế giới vào sản xuất nhằm hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam.