09:51 28/03/2012

Bắc Ninh chuyển mình phát triển bền vững

Phan Đức

Bắc Ninh hiện có giá trị sản xuất công nghiệp đứng trong top 10 tỉnh cao nhất cả nước

 Khi tái lập tỉnh, Bắc Ninh chỉ có một dự án đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay, Bắc Ninh đã có 317 dự án đầu tư với tổng số vốn 3,4 tỷ USD.
Khi tái lập tỉnh, Bắc Ninh chỉ có một dự án đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay, Bắc Ninh đã có 317 dự án đầu tư với tổng số vốn 3,4 tỷ USD.
Hình ảnh Bắc Ninh sau 15 năm đã có những thay đổi mạnh mẽ. Trước đây, kinh tế tỉnh chủ yếu là thuần nông thì sau 15 năm, cơ cấu nông, lâm nghiệp chỉ còn khoảng 8,5%, trong khi công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%.

Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, cũng như phát triển hạ tầng, giao thông đô thị, đảm bảo an sinh xã hội... Kinh tế Bắc Ninh trong những năm qua đã liên tục tăng trưởng cao và ổn định, bình quân đạt hơn 14%/ năm với sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả, quy mô kinh tế lớn mạnh không ngừng, năm 2011 gấp 6,6 lần so với năm 1997.

Bắc Ninh hiện có giá trị sản xuất công nghiệp đứng trong top 10 tỉnh cao nhất cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đã đạt hơn 62.000 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với khi tái lập tỉnh với tốc độ tăng trưởng cao. Tổng thu ngân sách của tỉnh năm 2011 đã đạt gần 7.200 tỷ đồng, tăng 41 lần so với lúc mới chia tách năm 1997.

Đến nay, Bắc Ninh là một trong 13 tỉnh tự cân đối và có điều tiết ngân sách về Trung ương. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 1997 - 2011 tăng bình quân gần 46%/năm, xuất khẩu hàng hóa từ 0,02 tỷ USD lên hơn 5,8 tỷ USD vào năm 2011, gấp 293 lần so với năm 1997. Cùng với các thành tựu kinh tế, việc đầu tư cho phát triển được đẩy mạnh, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới…

Những thành tựu Bắc Ninh đạt được trong 15 năm qua có những tiến bộ vượt bậc. Nổi bật nhất là quy mô công nghiệp tăng nhanh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trong đó có thu hút đầu tư nước ngoài.

Khi tái lập tỉnh, Bắc Ninh chỉ có một dự án đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay, Bắc Ninh đã có 317 dự án đầu tư với tổng số vốn 3,4 tỷ USD. Đặc biệt, trong thời gian qua, có những Tập đoàn lớn đã đầu tư vào Bắc Ninh như: Samsung, Canon, ABB…và gần đây nhất là Nokia.

Để đạt được điều này, Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp đột phá. Nếu như chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2007 đứng thứ 17 thì đến năm 2011, Bắc Ninh đã vươn lên đứng thứ 2. Trong 9 tiêu chí chấm điểm, hầu hết các tiêu chí của Bắc Ninh đều xếp ở vị trí từ thứ 2-7 trong xếp hạng toàn quốc ví dụ như: ý thức thái độ của các cán bộ lãnh đạo, tính minh bạch, tiếp cận thông tin…Bắc Ninh đã huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; có các cơ chế chính sách rõ ràng, minh bạch, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế hiệu quả cao.

Trong quá trình phát triển, Bắc Ninh đã chú trọng tới phát triển nhà ở trong các khu công nghiệp. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước phát triển khu công nghiệp gắn với khu đô thị. Hiện nay, ở 3 khu công nghiệp lớn Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong đều đã xây nhà ở cho công nhân, đáp ứng hơn 3000 chỗ ở. Đây sẽ là vấn đề mà tỉnh tiếp tục quan tâm, dành quỹ đất.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có những chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 5,8% và chuẩn cũ còn 1%. Đặc biệt là cách đây 1 năm, Bắc Ninh đã kết thúc việc xây dựng nhà cấp 4 cho hơn 2000 hộ nghèo với tổng số tiền là 120 tỷ đồng. Bắc Ninh cũng có những chính sách trợ giúp các hộ nghèo, cận nghèo, mua bảo hiểm y tế. Sắp tới, Bắc Ninh sẽ rà soát lại hộ nghèo; tỉnh sẽ xem lại toàn bộ chương trình an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2015 sẽ còn khoảng 2,2% hộ nghèo…

Để phát triển bền vững, vấn đề môi trường các khu công nghiệp tập trung ở Bắc Ninh được quan tâm; bắt buộc các công ty làm hạ tầng công nghiệp phải đầu tư các nhà máy xử lý nước thải. Cùng với đó là có các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong các cụm công nghiệp làng nghề đang diễn ra khá phức tạp…

Bắc Ninh sẽ đa dạng hóa các hình thức đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, khuyến khích các dự án đầu tư trong nước; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học  kỹ thuật. Bên cạnh đó, một giải pháp mang tính đột phá nữa là xây dựng Bắc Ninh với khung tiêu chí là một tỉnh công nghiệp cần xác định tầm nhìn và và giá trị thể hiện tính năng động để mở rộng cửa đón các nhà đầu tư đến với Bắc Ninh.

Ngoài ra, Bắc Ninh sẽ tập trung vào cải cách hành chính, coi đó là một trong ba trọng tâm chính để thúc đẩy phát triển. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì vững chắc trong top 10 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất cả nước…