08:01 05/08/2019

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ?

Ngọc Trang

Mỗi giờ, bác sĩ gây mê tại Mỹ kiếm được gần 130 USD

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), trung bình người Mỹ kiếm được 24,98 USD mỗi giờ. Tuy nhiên, mức lương giờ của một số ngành nghề lên tới hơn 100 USD. 

Dưới đây là mức lương trung bình tính theo giờ của 20 nghề lương cao nhất tại Mỹ được trang Business Insider tổng hợp dựa trên dữ liệu của BLS.

1. Bác sĩ gây mê

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 1.

Lương trung bình mỗi giờ: 128,38 USD 

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 31.060 người

2. Bác sĩ phẫu thuật

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 2.

Lương trung bình mỗi giờ: 122,65 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 34.390 người

3. Bác sĩ sản, phụ khoa

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 3.

Lương trung bình mỗi giờ: 114,58 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 18.590 người

4. Bác sĩ tâm thần

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 4.

Lương trung bình mỗi giờ: 105,95 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 25.630 người

5. Giám đốc điều hành

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 5.

Lương trung bình mỗi giờ: 96,22 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 195.530 người

6. Bác sĩ nhi khoa

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 6.

Lương trung bình mỗi giờ: 88,1 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 28.490 người

7. Nha sĩ

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 7.

Lương trung bình mỗi giờ: 86,82 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 128.060 người

8. Y tá gây mê

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 8.

Lương trung bình mỗi giờ: 84,03 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 43.520 người

9. Kỹ sư dầu khí

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 9.

Lương trung bình mỗi giờ: 75,18 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 32.510 người

10. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 10.

Lương trung bình mỗi giờ: 73,49 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 391.430 người

11. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 11.

Lương trung bình mỗi giờ: 71,62 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 188.290 người

12. Bác sĩ bệnh chân

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 12.

Lương trung bình mỗi giờ: 71,26 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 9.500 người

13. Quản lý marketing

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 13.

Lương trung bình mỗi giờ: 70,79 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 240.440 người

14. Quản lý tài chính

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 14.

Lương trung bình mỗi giờ: 70,59 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 608.120 người

15. Luật sư

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 15.

Lương trung bình mỗi giờ: 69,34 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 642.750 người

16. Quản lý bán hàng

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 16.

Lương trung bình mỗi giờ: 67,46 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 379.050 người

17. Quản lý khoa học tự nhiên

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 17.

Lương trung bình mỗi giờ: 67,16 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 60.260 người

18. Quản lý quan hệ công chúng và gây quỹ

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 18.

Lương trung bình mỗi giờ: 63,26 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 72.460 người

19. Quản lý nhân sự

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 19.

Lương trung bình mỗi giờ: 60,91 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 143.580 người

20. Nhà vật lý học

Bác sĩ, luật sư ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? - Ảnh 20.

Lương trung bình mỗi giờ: 60,23 USD

Số lượng lao động trong nghề tại Mỹ: 17.620 người