16:24 19/09/2012

Bán đấu giá 5 triệu cổ phần KienLongBank

Hà Anh

Sàn Tp.HCM vừa thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại KienLongbank

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienLongbank).

Theo đó, Tổng công ty du lịch Sài gòn – TNHH MTV đăng ký bán đấu giá 5 triệu cổ phần KienLongbank với giá khởi điểm 8.780 đồng/cổ phần.

Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá từ ngày 24/9/2012.

Thời gian đấu giá dự kiến: 9h ngày 17/10/2012 tại Phòng Đấu giá – Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, địa chỉ 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Tp.HCM.

Nếu đấu giá thành công với mức giá trên, Tổng công ty du lịch Sài gòn – TNHH MTV sẽ thu về được 43,9 tỷ đồng.