09:52 30/11/2007

Bán đấu giá cổ phần Công ty Tài chính Handico

M.Kiều

Ngày 24/12/2007, tại sàn sẽ tổ chức phiên đấu giá 1.971.900 cổ phần của Công ty Tài chính Handico

Ngày 24/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá 1.971.900 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) của Công ty Tài chính Handico với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 8h30 ngày 28/11/2007 đến 15h30 ngày 14/12/2007 tại các đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Tài chính Handico có vốn điều lệ 51,1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: huy động vốn, hoạt động tín dụng, mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ, thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật...