08:17 07/03/2010

Bán đấu giá tài sản sẽ được thắt chặt hơn

Hà Anh

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về bán đấu giá tài sản nhằm thắt chặt hơn quy trình bán đấu giá tài sản hiện nay

Một phiên bán đấu giá tài sản ở Hà Nội.
Một phiên bán đấu giá tài sản ở Hà Nội.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản nhằm thắt chặt hơn quy trình bán đấu giá tài sản hiện nay.

Theo quy định cũ, điều kiện được cấp thẻ đấu giá viên tương đối đơn giản, chỉ cần người có bằng đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể trở thành đấu giá viên mà không cần phải qua đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, theo Nghị định 17, những cá nhân để trở thành đấu giá viên phải là người đã tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế và đã qua khóa đào tạo nghề đấu giá.

Các đấu giá viên này được sử dụng quyền của mình để xử lý trực tiếp, kịp thời các hành vi thông đồng dìm giá hoặc vi phạm nội quy bán đấu giá của những người tham gia đấu giá. Nghị định mới cũng bổ sung quy định về việc cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ đấu giá viên.

Đối với khoản tiền đặt trước do tổ chức bán đấu giá và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận được nâng lên cao hơn (tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15%) so với mức quy định trước đây (Nghị định 05/2005) là không quá 5%, nhằm khắc phục tình trạng những người tham gia đấu giá liên kết với nhau để dìm giá, gây khó khăn cho những người có tài sản bị đấu giá.

Điểm đáng chú ý là nghị định mới là quy định chế tài nghiêm khắc hơn đối với người từ chối mua và hạn chế sự thông đồng giữa một số người tham gia đấu gián. Trong đó, người từ chối mua tài sản không được hoàn trả khoản tiền đặt trước và khoản tiền này thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

Ngoài ra, tài sản chỉ được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi của người có tài sản, không làm giảm giá trị của tài sản bán đấu giá và bảo đảm cuộc bán đấu giá có khả năng thành công cao hơn.