09:36 21/04/2009

Ban hành quy chế mới về lập đại học tư thục

Quỳnh Lam

Việc thành lập trường đại học tư thục phải có ít nhất từ 3 thành viên tham gia góp vốn

Ngoài nguồn thu từ vốn góp cổ đông, trường đại học tư thục có các nguồn thu từ học phí và các dịch vụ mà nhà trường cung cấp.
Ngoài nguồn thu từ vốn góp cổ đông, trường đại học tư thục có các nguồn thu từ học phí và các dịch vụ mà nhà trường cung cấp.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 61/2009/QĐ- TTg về quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.

Theo quy chế mới, việc thành lập trường đại học tư thục phải có ít nhất từ 3 thành viên (tổ chức hoặc cá nhân) tham gia góp vốn điều lệ, trong đó mỗi thành viên chỉ được góp vốn điều lệ ở không quá 2 trường đại học, cao đẳng tư thục với mức góp tối đa tại mỗi trường là 51%.

Quy chế cũng nêu rõ, trường đại học tư thục có địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi như các trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, vì thế cũng  phải có đầy đủ hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng khoa học và đào tạo, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban, khoa, bộ môn.…

Hiệu trưởng đại học tư thục phải có chức danh từ phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ trở lên với ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học từ cấp trưởng bộ môn, phòng, hoặc ban, không phải là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

Trường đại học tư thục tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập, thực hiện việc tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của điều lệ trường đại học.

Ngoài nguồn thu từ vốn góp cổ đông, trường đại học tư thục có các nguồn thu từ học phí, lệ phí thu từ người học và từ các dịch vụ mà nhà trường cung cấp như dịch vụ tư vấn khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ngành nghề đào tạo của trường.