09:48 23/05/2008

Ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch bất động sản qua sàn

Hoa Trần

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản khi giao dịch qua sàn bất động sản thì không buộc phải công khai thông tin

Khi đưa ra sản giao dịch phải công khai các thông tin về bất động sản cần bán - Ảnh: Việt Tuấn
Khi đưa ra sản giao dịch phải công khai các thông tin về bất động sản cần bán - Ảnh: Việt Tuấn
Tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản khi giao dịch qua sàn bất động sản thì không buộc phải công khai thông tin.

Đó là một nội dung đáng chú ý trong thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định 153/2007/NĐ-CP về thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, mà Bộ Xây dựng vừa ban hành.

Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập mới hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, ngoài các hồ sơ theo quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh, phải có thêm văn bản xác nhận về vốn gửi đến cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định.

Việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải được chính cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án cho phép chuyển nhượng.

Trước khi ra quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án, hồ sơ xin chuyển nhượng dự án phải được đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan cho phép chuyển nhượng thẩm định.

Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thì UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định và lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thông tư trên cũng hướng dẫn từ nay các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản (trừ các dự án nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở).

Sàn giao dịch bất động sản có thể do chủ đầu tư tự thành lập hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản.

Khi đưa bất động sản ra sản giao dịch phải công khai các thông tin về bất động sản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch để khách hàng biết và đăng ký giao dịch với thời gian thực hiện công khai tối thiểu 7 ngày.