21:00 07/06/2008

Báo cáo Thủ tướng trước khi đầu tư vào tài chính, chứng khoán, ngân hàng

An Nhi

Từ nay các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước sẽ phải báo cáo Thủ tướng trước khi đầu tư vào tài chính, chứng khoán và ngân hàng

Bộ Tài chính sẽ có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện yêu cầu trên của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Bộ Tài chính sẽ có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện yêu cầu trên của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Từ nay các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước sẽ phải báo cáo Thủ tướng trước khi đầu tư vào tài chính, chứng khoán và ngân hàng.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 3780/VPCP-ĐMDN ngày 6/6 do Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn ký.

Theo nội dung công văn, đây là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng, có hiệu quả vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện yêu cầu trên của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.