17:26 27/07/2011

Bảo hiểm AAA hợp tác chiến lược với IBM Việt Nam

Anh Thi

Công ty Bảo hiểm AAA và IBM Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015

Lễ ký biên bản hợp tác giữa Bảo hiểm AAA với IBM Việt Nam.
Lễ ký biên bản hợp tác giữa Bảo hiểm AAA với IBM Việt Nam.
Ngày 27/7, Công ty Bảo hiểm AAA và IBM Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, IBM Việt Nam sẽ là đối tác chính của Bảo hiểm AAA về tư vấn, lập kế hoạch, đào tạo, cập nhật và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin mới nhất chuyên biệt cho ngành bảo hiểm, phục vụ đắc lực cho việc phát triển quy mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm này.

Theo biên bản hợp tác giữa hai bên, IBM có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các công nghệ mới từ IBM, bao gồm sản phẩm, giải pháp, và dịch vụ giúp ích cho hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm AAA. IBM sẽ chú trọng khai thác các nguồn thông tin về xu hướng phát triển của các dịch vụ thuộc ngành công nghiệp bảo hiểm và cập nhật cho Bảo hiểm AAA. IBM Việt Nam sẽ hỗ trợ Bảo hiểm AAA thiết lập lộ trình phát triển công nghệ thông tin trong vòng 3 - 5 năm và đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin hiệu quả nhất nhằm hỗ trợ Bảo hiểm AAA phát triển hoạt động kinh doanh.

Với mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành trong cả nước, những năm tới Bảo hiểm AAA định hướng phát triển mạnh các kênh bán hàng hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin mạnh như bán hàng qua mạng, bán hàng qua điện thoại và phát triển kênh ngân hàng - bảo hiểm, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 20 - 25%/năm của doanh nghiệp trong 5 năm tới.

Với mô hình xây dựng quy trình quản lý tập trung tại trụ sở chính ở Tp.HCM, Bảo hiểm AAA sẽ triển khai hợp nhất đồng bộ tất cả các phần mềm quản lý, làm tiền đề xây dựng kho dữ liệu đến năm 2015 và triển khai giải pháp Cộng tác và Truyền tin IBM Lotus Notes trên toàn công ty gồm trụ sở chính và 47 chi nhánh toàn quốc.

Dự kiến Bảo hiểm AAA sẽ đầu tư 2,5 triệu USD cho kế hoạch hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin trong thời gian tới.