01:03 30/03/2011

Bảo hiểm AAA hợp tác toàn diện với VIB

Minh Đan

Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Bảo hiểm AAA) và Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa ký hợp đồng hợp tác toàn diện

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bảo hiểm AAA và VIB.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bảo hiểm AAA và VIB.
Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Bảo hiểm AAA) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế (VIB) vừa ký hợp đồng hợp tác toàn diện nhằm khai thác, phát huy tiềm năng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của hai bên.

Về sự hợp tác này, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc VIB cho biết, VIB cam kết sẽ ưu tiên tạo mọi điều kiện cho Bảo hiểm AAA tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng này một cách thuận lợi và nhanh chóng như dịch vụ quản lý dòng tiền, dịch vụ thu hộ tiền từ đại lý, chi nhánh, đơn vị thành viên, dịch vụ VIB4U.

VIB sẽ dành cho Bảo hiểm AAA mức giá và phí dịch vụ cạnh tranh, ưu đãi theo quy định nội bộ và phù hợp với chính sách của đối tác này.

Về phía bảo hiểm AAA, bà Đỗ Thị Kim Liên - Tổng giám đốc - cũng cam kết sẽ ưu tiên sử dụng và giới thiệu các thành viên, cán bộ nhân viên trong công ty, các khách hàng là thể nhân và pháp nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các chương trình hợp tác đầu tư phát triển, các sản phẩm về quản lý và sử dụng vốn của VIB trên cơ sở tôn trọng các lợi ích về vật chất cũng như uy tín và thương hiệu của hai bên.