09:55 03/04/2008

Bảo hiểm AIA Việt Nam tăng vốn điều lệ

T.Uyên

Đây là lần thứ 4 AIA Việt Nam tăng vốn kể từ khi hoạt động (từ tháng 8/2000) tại Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ (AIA Việt Nam) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 920 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 4 AIA Việt Nam tăng vốn kể từ khi hoạt động (từ tháng 8/2000) tại Việt Nam.

Theo ông Chung Bá Phương, Phó tổng giám đốc AIA Việt Nam, “điều này thể hiện cam kết nhất quán về việc gắn bó và phát triển lâu dài tại Việt Nam của AIA, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng ngày càng tốt hơn.”

AIA Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài với gần 400 nhân viên và gần 9.000 đại lý bảo hiểm, phục vụ khoảng 300.000 khách hàng trên cả nước, đồng thời chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 3.000 khách hàng với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.