22:13 06/07/2010

Bảo hiểm BIC được chuyển thành công ty cổ phần

Minh Đức

BIC được chấp thuận chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, chuẩn bị cho kế hoạch IPO sắp tới

BIC hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Dự kiến đợt IPO sắp tới, công ty này sẽ chào bán khoảng 25% cổ phần.
BIC hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Dự kiến đợt IPO sắp tới, công ty này sẽ chào bán khoảng 25% cổ phần.
Ngày 6/7, Bộ Tài chính có văn bản số 8665/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ.

Theo đó, BIC được chấp thuận chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

BIC cho biết, việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ nằm trong lộ trình chuẩn bị cho kế hoạch cổ phần hóa công ty này trong năm 2010.

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị cổ phần hóa BIC sẽ được hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2010 để sẵn sàng cho việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý 3/2010, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần vào đầu quý 4/2010.

Tính tới thời điểm này, BIC đã hoàn tất các thủ tục liên quan và công tác chuẩn bị cho đợt IPO, đang triển khai làm thủ tục với sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

BIC hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Dự kiến đợt IPO sắp tới, công ty này sẽ chào bán khoảng 25% cổ phần.