16:02 07/12/2010

Bảo hiểm BIC: Lợi nhuận tháng 11 bị ảnh hưởng từ trích dự phòng

Hoàng Vũ

Lợi nhuận tháng 11 của Bảo hiểm BIC giảm đáng kể so với tháng 10 do trích lập lại khoản dự phòng giảm giá chứng khoán

Lợi nhuận tháng 11 của Bảo hiểm BIC giảm đáng kể so với tháng 10/2010 chủ yếu do trích lập lại khoản dự phòng giảm giá chứng khoán khoản đầu tư vào BFI.

Ngày 7/12, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2010 với tổng doanh thu đạt 83,297 tỷ đồng, tăng 33% so với tháng 10/2010; lợi nhuận trước thuế tháng 11 đạt 5,165 tỷ đồng.

Theo thông báo, tổng doanh thu lũy kế đến 30/11/2010 toàn Tổng công ty đạt 748,004 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2009. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC trong tháng 11/2010 có sự khởi sắc sau tháng đầu tiên tập trung cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động, đưa doanh thu phí bảo hiểm lũy kế 11 tháng đạt 468,959 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt 226,422 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tính riêng tháng 11 đạt 7,929 tỷ đồng, tăng 454% so với tháng 10, đưa tổng lợi nhuận lũy kế 2 tháng sau chuyển đổi sang tổng công ty cổ phần của BIC đạt 15,477 tỷ đồng.

Lợi nhuận tháng 11/2010 của BIC sụt giảm đáng kể so với tháng 10/2010 (giảm 50%) chủ yếu do thực hiện trích lập lại khoản dự phòng 11,2 tỷ đồng giảm giá chứng khoán khoản đầu tư vào BFI (phần dự phòng trích trước đây theo giá dưới mệnh giá đã được tính tăng vốn Nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định).

So với cùng kỳ năm 2009, vốn chủ sở hữu của BIC đã tăng 40%, đạt 677,748 tỷ đồng; quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng 35%, đạt 231,304 tỷ đồng.

Kể từ 1/10/2010, BIC chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang tổng công ty cổ phần và đã tập trung cải tổ lại mô hình, cơ chế quản lý kinh doanh theo hướng gia tăng quản lý rủi ro, tăng lợi nhuận bền vững.

“Sau 1 tháng hoàn tất quá trình chuyển đổi, tháng 11/2010 BIC đã lấy lại đà phát triển và tăng tốc hoạt động, mở rộng kinh doanh. Kết quả hoạt động 2 tháng đầu tiên sau cổ phần hóa tương đối khả quan, là tiền đề khẳng định khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh quý 4/2010 đã được Đại hội đồng cổ đông giao vào tháng 9/2010”, thông báo của BIC đưa ra nhận định.