11:59 05/05/2015

Bảo hiểm BIDV bán 35% cổ phần cho đối tác ngoại

Hà Anh

Giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 3/2015 và phụ thuộc vào phê duyệt của các cơ quan quản lý tại Việt Nam

Hiện, BIC sở hữu 65% vốn tại Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) 
và đang đại diện BIDV quản lý 51% vốn tại Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt
 Nam (CVI).
Hiện, BIC sở hữu 65% vốn tại Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) và đang đại diện BIDV quản lý 51% vốn tại Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI).
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HOSE) cho biết đã ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần với FairFax Asia Limited, một công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Fairfax Financial Holdings, nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm có trụ sở tại Canada.

Theo nội dung ký kết, FairFax sẽ mua 35% cổ phần phát hành mới của BIC, tương đương với 41.046.913 cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIC.

Giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 3/2015 và phụ thuộc vào phê duyệt của các cơ quan quản lý tại Việt Nam.

Sau khi sở hữu 35% cổ phần của BIC, FairFax sẽ giữ hai vị trí trong Hội đồng Quản trị và 2 vị trí trong Ban Kiểm soát BIC.

BIC cũng cho biết, ngay sau khi hoàn tất các giao dịch, BIC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung đại diện của FairFax vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, năm 2014, công ty vượt kế hoạch kinh doanh đề ra với doanh thu phí bảo hiểm riêng đạt 1.116 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 138 tỷ đồng.

BIC hiện sở hữu 65% vốn tại Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) và đang đại diện BIDV quản lý 51% vốn tại Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI).